Om Frisörverket

Söktjänsterna innebär att Du kostnadsfritt kan göra sökningar avseende www.frisorverket.se samt samarbetspartners (“Samarbetspartners”) tjänster.

Alla eventuella beställningar avseende Samarbetspartners tjänster skall göras direkt med respektive Samarbetspartner via Samarbetspartnerns egen webbplats eller annan beställningstjänst. Frisörverket har inte något ansvar för Dina eventuella beställningar eller nyttjande av de tjänster som tillhandahålls av Samarbetspartner.

Immateriella rättigheter med mera

Alla immateriella rättigheter till Frisörverket samt det material (inklusive texter och bilder) som förekommer på Frisörverket ägs och innehas av SEBOR Group AB och, i förekommande fall, respektive Samarbetspartner. Materialet får inte kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats, utan SEBOR Group AB’s skriftliga medgivande.

Ansvar med mera

Frisörverket arbetar för att tillhandahålla aktuell och uppdaterad information på www.frisorverket.se avseende Samarbetspartners kontaktinformation och tjänster. Frisörverket kan dock inte garantera att informationen om Samarbetspartners tjänster som publiceras på www.frisorverket.se är korrekt eller uppdaterad.

Frisörverket har inte något ansvar för informationen om Samarbetspartners tjänster eller information som publiceras på respektive Samarbetspartners webbplats eller på annan webbplats med länk till eller från www.frisorverket.se.

Frisörverket ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppstå genom Ditt nyttjande av Söktjänsterna eller av Dig utförda beställningar eller köp avseende Samarbetspartners tjänster.

Det är Samarbetspartnern som har ansvar för alla eventuella kundrelationer mellan Dig och Samarbetspartnern som uppkommer med anledning av Ditt nyttjande av Söktjänsterna.

Frisörverket förbehåller sig rätten att närsomhelst ta bort innehåll och information avseende Samarbetspartners kontaktinformation och tjänster eller annan information på www.frisorverket.se utan föregående meddelande.

Media

Om Du laddar upp bilder till www.frisorverket.se bör Du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till www.frisorverket.se kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på www.frisorverket.se kan innehålla inbäddat innehåll, exempelvis videoklipp, bilder, artiklar m.m. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om Du besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om Dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka Din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av Din interaktion med detta inbäddade innehåll om Du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för de sökverktyg (”Söktjänster”) som tillhandahålls på webbplatsen www.frisorverket.se (”Frisörverket”) av SEBOR Group AB, 556901-1678. Genom att använda Söktjänsterna godkänner Du dessa användarvillkor. Om Du inte godkänner dessa användarvillkor skall Du omedelbart upphöra att använda Söktjänsterna.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer, exempelvis omdömen och recensioner, på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som efterfrågas i formuläret samt besökarens IP-adress tillsammans med en user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån Din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om Du finns registrerad där. Integritetspolicy för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När Din kommentar har godkänts kommer Din profilbild att visas publikt tillsammans med Din kommentar.

Cookies

Om Du lämnar en kommentar på www.frisorverket.se kan Du välja att spara Ditt namn, Din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för Din bekvämlighet för att Du inte skall behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång Du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om Du har ett konto och loggar in på www.frisorverket.se kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om Din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när Du stänger Din webbläsare.

När Du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om Din inloggning och Dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om Du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer Din cookie att finnas kvar i två veckor. Om Du loggar ut från Ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om Du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i Din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter, utan anger endast inläggs-ID för den artikel Du just redigerade. Den gäller under ett dygn.

Du kan läsa mer om cookies här.

Hur länge vi behåller Dina uppgifter

Om Du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter Du har över Din data

Om Du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på www.frisorverket.se kan Du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om Dig, inklusive alla uppgifter Du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om Dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.